Forfatterarkiv: Redaksjon

Likestilt foreldreskap: Lys i enden av tunnelen

De menn som har tillatt seg å tenke på Fremskrittspartiet som et mannsparti, og av denne grunn har stemt på dem, har lenge ventet på konkrete resultater, ikke minst de siste ett og et halvt år. Partiet valgte riktig nok ved regjeringsdannelsen å la … Les videre

Publisert i Barn og foreldreskap | Skriv en kommentar

Kjønnsnihilisme

Hva med et nytt ord «hen» som et kjønnsnøytralt pronomen i stedet for «han» eller «hun»? I Sverige er dette ordet allerede besluttet innført. Dette er kanskje en god nyhet for alle som «mangler kjønn». Generelt, hvis du mangler noe, … Les videre

Publisert i Kjønnsrelasjoner, Menn og maskulinitet | Skriv en kommentar

Soppkrigen

Hva skjedde når to ur-kvinner ville plukke den samme soppen? Delte de soppen mellom seg med et smil? Nyere arkeologisk forskning stiller spørsmålstegn ved denne myten, som riktig nok ikke foreligger som uttalt myte, men som en diffus forestilling blant … Les videre

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Er det en kvalifikasjon å være kvinne? – ideologisk dom i Høyesterett

Det er lett å treffe blink hvis man skyter først og tegner blinken etterpå. Ifølge advokatene Arvid R. Ødegård og Kari Bergeius Andersen er det slik Høyesterett har gått fram i en sak der kampen stod mellom staten til fordel … Les videre

Publisert i Jobb, Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Kodeord: guttetur

Av Arild Brock og Øivind Østberg Vi må innrømme at vi ble litt overrasket over å se to artikler som uten omsvøp ble kalt Endelig guttetur og Endelig jentetur, i Fjell og Vidde nummer 4/13 (bladet til Den norske turistforening). … Les videre

Publisert i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsrelasjoner | Skriv en kommentar

Staten frikjennes for åpenbar diskriminering

Av Øivind Østberg og Johannes Mella
En mannlig og en kvinnelig søker til samme stilling i forsvaret ble stilt opp mot hverandre gjennom en serie avgjørelser i nemnder og rettsinstanser gjennom flere år. Det er uomtvistelig at den mannlige søker hadde langt bedre og bredere både operativ erfaring og ledererfaring enn kvinnen, og at de hadde jevnbyrdig formell utdannelse. Likevel gav Høyesterett til slutt kvinnen medhold. Dommer Skoghøy leverer samtidig et mindretallsvotum som er så nær en slakt av kolleger i flertallet som det vel er mulig å vente i Høyesterett. Les videre

Publisert i Jobb, Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Olympisk likestilling

Den nye lederen for den internasjonale olympiske komite, IOC, tyske Thomas Bach, som tiltrådte for ett år siden, har ikke kastet bort sitt første år i jobben. I dag ble Nytt konsept for olympisk likestilling lansert på en pressekonferanse i … Les videre

Publisert i Kjønnsrelasjoner | Skriv en kommentar

Hva vil kvinnen?

Redaktør Mariam Lau i den liberale tyske avisa Die Zeit tar et oppgjør med feminismen på kvinnedagen: Feminismen i Europa utvikler seg i retning av den nordiske modellen, men denne bygger ikke på en frigjørende livsholdning og søken etter lykke. Den nordiske modellen bygger heller på en tanke om å beskytte mot all slags «overgriperi» fra menn. Det verste ved dette er mistilliten.

Les videre

Publisert i Kjønnsrelasjoner | Skriv en kommentar

På tide å bryte likestillingsmonopolet!

Maskuline verdier i arbeidslivet og rettferdig barnefordeling er to krav som kan forene karriereorienterte menn og familieorienterte menn i et felles prosjekt for likestilling også på menns premisser. Les videre

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd, Menn og maskulinitet | Skriv en kommentar

Fra dag én

Likestillingsminister Solveig Horne har fra dag én møtt mot­bør fra folk som tol­ker like­stil­ling som lik­het, og som dess­uten insis­te­rer på å omskape ver­den i sitt bilde gjen­nom påvirk­ning av barn i barne­ha­ger og andre offent­lige instan­ser. Denne påvirk­nin­gen kan vi, når den dri­ves langt, kalle for kjønnsni­hi­lisme. Vi reg­ner med at Horne vil erstatte denne ens­ret­tende poli­tik­ken med noe annet. Les videre

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd, Lenkeartikkel | Skriv en kommentar