Forfatterarkiv: Arild Brock

Hurra for blåstrømpene!

«Statskritikk» så god som noen ble framført av en blåstrømpe på et frokostmøte i Civita den 29. oktober. Hør bare: Det er vanskelig å føre en diskusjon i Norge uten at en skal komme fram til et forbud, et påbud … Les videre

Publisert i Kjønnsrelasjoner | Skriv en kommentar

Tohundre år mot dagens Norge?

Er Norges utvikling gjennom de siste 200 år en serie framskritt? Foredraget 200 år på 200 minutter sendt på NRK gir inntrykk av dette, og ikke minst NRKs innramming av foredraget. Om det er dekning for denne nasjonale selvtilfredshet kan imidlertid diskuteres. Norge framstår blant annet som ekstremt feminint i internasjonale undersøkelser. Les videre

Publisert i Familie, Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Journalistikk fra sofaen

Framgang for menn i forbindelse med barnefordeling kan forekomme, men er uansett et blodslit. Så når en journalist i ukeavisa Dag og Tid tillot seg å innta en avslappet, for ikke å si nedlatende holdning til det at statikken viser litt framgang, og attpå til med referanse til dette nettsted, var det nødvendig med en kritisk kommentar. Les videre

Publisert i Barn og foreldreskap | Skriv en kommentar

Enda frekkere kjønnsaktivister!

Artikkelen har utgangspunkt i en debatt om kjønn og homofilt ekteskap, men kommer inn på flere omkringliggende spørsmål, som forholdet mellom liberalitet og det autoritære. Les videre

Publisert i Diskusjonsklima og sensur, Kjønnsrelasjoner | 1 kommentar

Frekke kjønnsaktivister!

Homofili er noe annet enn heterofili. Hva homofili er, kunne jeg med glede over­late til de homo­file selv å defi­nere, hvis det bare ikke var for deres trang til å inva­dere hete­ro­fi­li­ens insti­tu­sjo­ner og tra­di­sjo­ner. Er de homo­file mis­un­ne­lige på noe? Det hete­ro­file ekte­skap blir ikke len­ger det samme når homo­file insis­te­rer på, og har fått til­gang på, denne insti­tu­sjo­nen. Det homo­file par­for­hold burde skape sine egne tra­di­sjo­ner, i ste­det for å snylte på andres. Les videre

Publisert i Familie | 29 kommentarer

Barneekstremisme i Norge

Stadig flere barnefordelingssaker kommer for retten. Økningen kan være uttrykk for en kvinneoffensiv og en mannsoffensiv samtidig. Flere kvinner tar sak fordi de erfaringsmessig har alt å vinne og intet å tape. Likevel gjør stadig flere menn opprør og tar sak. Les videre

Publisert i Barn og foreldreskap, Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Knockout i fjerde runde?

Daværende sjef for Luftforsvarets utvik­lings­sen­ter, Øyvind Kirsebom Strandmann, ble forbigått da han i 2008 søkte en stilling som kontreadmiral i forsvaret, og det i den grad at det var ulovlig. Dette har Borgarting lagmannsrett nå slått fast. Gjeldende lovgivning gir … Les videre

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd | Skriv en kommentar

Ministeriet for u-likestilling

… de senere år er likestillingsbegrepet umerkelig blitt endret fra å bety likhet i startposisjon til å bety likhet i sluttposisjon, skriver professor i filosofi Hans Bonde, kjent i Norge bl a som foredragsholder, i en kronikk i Berlingske Tidende.  Siden … Les videre

Publisert i Kjønnsbalanse og-rettferd, Lenkeartikkel | 2 kommentarer

Når jakt blir til heksejakt

Jakt krever presisjon. Det er når denne presisjonen mangler, at jakt blir til heksejakt, det være seg på kvinnelige eller mannlige hekser. I den danske filmen «Jakten» får vi se jakt både med og uten presisjon. Filmen utspiller seg blant … Les videre

Publisert i Barn og foreldreskap, Menn og maskulinitet | 1 kommentar

Kontrollen over fjernkontrollen

I kronikken Feminine menn i verdens lykkeligste land skriver produsentene av NRKs populære program Hjernevask fra 2010, Harald Eia og Ole Martin Ihle, her sammen med Nils Brenna, om hvem som har kontroll over kulturutviklingen i Norge. Det påvises blant … Les videre

Publisert i Kjønnsrelasjoner, Lenkeartikkel, Menn og maskulinitet | 1 kommentar